RUŽA PANČEVA

Sistem grejanja

TOPLOTNE PUMPE – SISTEM GREJANJA NA OBJEKTU RUŽA PANČEVO

Toplotne pumpe su uređaji koji imaju sposobnost prenosa energije. Pumpe prenose energiju koju uzimaju iz spoljašnje sredine i prebacuju je u unutrašnjost objekata odnosno na mesta u kojima je potrebno grejanje ili hlađenje.

Toplotne pumpe vazduh-voda zbog brojnih prednosti i ušteda postaju sve popularnije u izgradnji i renoviranju kuća, stanova, ali i poslovnih prostora.

Efikasnost je postala vodeći trend kada je u pitanju industrija, zbog čega HVAC sistemi (za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju) postaju sve popularniji u izgradnji i renoviranju kuća i poslovnih prostora. U godinama iza nas, korisnici su mnogo pažnje pridavali pristupačnim cenama ulja i gasa, dok o energetskoj efikasnosti niko nije brinuo. Osim toga, u građevinskoj industriji bili su popularni objekti koji su potpuno odgovarali vremenu u kojem su građeni, međutim, sa pomeranjem akcenta na efikasnost, došlo je do preispitivanja i potrebe za odgovarajućom strategijom za korišćenje HVAC tehnologije.

Upravo tu na scenu stupaju toplotne pumpe vazduh-voda (Air to Water Heat Pumps – AWHP), čiji je režim rada sličan radu kotla, ali uz daleko veću efikasnost. Zapravo, u pogledu potrošnje električne energije, učinak je značajno veći od ulaganja. Graditelji novih kuća i kancelarija opredeljuju se zaugradnju toplotnih pumpi, a broj novih instalacija raste na godišnjem nivou, o čemu svedoče i prognoze Udruženja za istraživanje i informisanje o građevinskim uslugama koje očekuje se da se prodaja modela Monobloc poveća za oko 10 puta u odnosu na 2008. godinu do kraja 2017. godine.

S obzirom na to da će nova era biti posvećena podizanju ekološke svesti, kao i redukovanju potrošnje električne energije, sa ciljem smanjenja troškova, vlade mnogobrojnih zemalja takođe već savetuju i podstiču ugradnju ovih pumpi u nove objekte. Iako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, ključ rada toplotnih pumpi vazduh-voda jeste apsorpcija toplotne energije iz spoljašnjeg vazduha, čak i pri temperaturama nižim od -20 stepeni Celzijusovih. Na taj način, zahvaljujući dobrom koeficijentu efikasnosti (COP), toplotna pumpa na iskorišćen 1kW električne energije može dati i do 3kW toplotne energije. Sa ovako dobrim rezultatima, jasno je zašto je u budućnosti prelazak na pumpe vazduh-voda gotovo neizbežan.

Prednosti toplotnih pumpi

  • Niži troškovi grejanja/hlađenja
  • Jednostavnije održavanje
  • Bezbednost
  • Nisu štetne po okolinu
  • Mogu da hlade
  • Mogu da služe za grejanje tehničke vode
  • Niža emisija štetnih gasova
  • Toplotne pumpe su dugotrajnije
  • Instalacija je moguća u bilo koji tip objekta
  • Lako se integrišu sa postojećom grejnom instalacijom

Da li su toplotne pumpe skupe u eksploataciji?

Kao i svako uvođenje grejanja tako i toplotne pumpe zahtevaju početno ulaganje u opremu i postavljanje, ali se sve to brzo isplati jer je potrošnja električne energije tokom perioda grejanja dosta niža nego inače. Posle pet do sedam godina je moguće isplatiti pumpu kroz razliku koju bi inače plaćali na orgev ili struju.

Da li toplotne pumpe mogu da greju tokom jako hladnih zima?

U poslednje vreme tehnologija je napredovala do te mere da toplotne pumpe mogu grejati tokom cele zime i u izuzetno hladnim uslovima.

Da li toplotne pumpe mogu pripremati sanitarnu vodu?

Da, toplotne pumpe mogu pripremati sanitarnu vodu. U našoj ponudi imamo takve pumpe. Pogledajte modele sa oznakom SW5.

Sa kojim grejnim telima možemo koristiti toplotne pumpe?

Kod nas su najpopularniji sistemi grejanja sa radijatorima i podno grejanje. Toplotne pumpe mogu raditi sa oba sistema bez ikakvih problema.