RUŽA PANČEVA

Uslovi finansiranja

Uslovi finansiranja

Cena stanova iznosi 1.280 EUR bez PDV-a po m2 (PDV iznosi 10%).

Uz svaki stan prodaje se i garažno mesto u garaži koja se nalazi na prizemlju i koja je unutrašnjom konekcijom povezana sa stanovima u zgradi. Cene garažnih mesta se kreću od 4.000 EUR – 5.500 EUR takođe bez PDV-a (PDV iznosi 20%).

Stanove je moguće kupiti za gotovinu ili putem kreditiranja kod poslovnih banaka. Ukoliko se kupac stana odluči da nepokretnost kupi putem kreditiranja, postoji mogućnost da Bonum domus doo, kao Investitor, uputi kupca na poslovnu Banku sa kojom sarađuje kako bi klijent mogao imati najkraću administrativnu proceduru. Banke pristaju da kreditiraju nepokretnosti u izgradnji, nakon što je stepen izgrađenosti objekta 80%.

Ukoliko se stan kupuje u izgradnji, potpisuje se Predugovor o kupoprodaji po kojem je kupac obavezan da izvršava uplate po sledećoj dinamici:

  • 20% u roku od 5 radnih dana od dana potpisivanja Predugovora o kupoprodaji,
  • 20% po izgradnji konstrukcije krovnog pokrivača,
  • 20% po završetku izgrađenosti 80% objekta što znači zatvaranje objekta ugradnjom spoljne stolarije i formiranje unutrašnjih jedinica pregradnim zidovima,
  • ostatak od 40% kada kupac primi obaveštenje prodavca da je završen tehnički pregled nepokretnosti.

Nadzor na objektu će svojim pečatom potvrditi izgrađenost svake faze, a shodno tome, Investitor će obavestiti kupce o roku za uplatu.

Ukoliko kupci planiraju da kupovinu izvrše putem stambenih kredita preko poslovnih Banaka, neophodno je da se sa istim pre potpisivanja Predugovora dogovore oko forme Kupoprodajnog Ugovora jer svaka Banka ima svoju proceduru.

Bonum domus svim kupcima stoji na raspolaganju, a kako bi pomogli kupcima da realizaciju kupoprodaju stanova koje žele!

BONUM DOMUS – Vaš komfor je naša briga!