RUŽA PANČEVA

Dokumentacija i građevinska dozvola

Dokumentacija i građevinska dozvola

Dokument

Građevinska dozvola

Preuzimanje

Građevinska dozvola izmena

Preuzimanje

Akt o pravosnažnosti

Preuzimanje

Potvrda o prijavi radova

Preuzimanje